Thursday, January 30, 2014

論籃球ê用語kap僻話

論籃球用語/僻話有的咱通來參考廣東話

代先來講Dunk,華語有講扣籃,飛扣,灌籃,爆扣,爆灌等等規tho͘-lá-khuh的講法,來表示無共程度,輕重的dunk,通講真幼,英語嘛有另外講做Slam dunk,"Dunk"的粵語共款分到kài幼,入樽>鋤樽>爆樽>爆籃等等

英語Alley-oop,台灣華語翻了較囉唆講做空中接力灌籃,平素咱有咧拍球/看球的儂大部分嘛是綴英語講Alley-oop,廣東話號做拆你屋或者簡稱拆屋,拍算共款是對英語來的音譯

台/華語空心球或者chhoah-khèr(擬聲詞),這佇粵語講做穿針(球)!有讚無?有

英語Air ball,台灣華語講做麵包球,台語講肉包(Bah-pau)是常用詞,這我聽著的粵語(港澳)嘛是綴英語叫法

Block台灣華語蓋火鍋,中國普通話蓋帽,咱儂話???(請逐個賜教)廣東話講做拍烏蠅(就是phah hôo-sîn啦),或者封波

Lay up兩岸的北仔話攏是上籃,佇台灣Tsiūnn-nâ捌聽著,粵語講做走籃,有合咱儂話無?我毋知

無儂共汝擋lay up閣無入去,台語是放銃,普通時邊仔的儂會加喝講一句:幹!落漆!即號佇廣東話講炒粉,哈哈心適

球彈規半晡則入,廣東話是牛屎波,台語普通講:屎--著的

台灣華語"卡位",台灣閩南語我暫時毋捌聽著按怎講,粵語講搶位,我感覺和咱儂話嘛有合

跤扭著,台灣球界普遍有講反船(píng-tsûn),指頭仔跩
著,有講食菜脯,台灣華語嘛有吃羅蔔亁

No comments:

Post a Comment