Tuesday, December 18, 2012

POJ kiám-tēng ê kiat-kó chhut--lâi lo͘h

Bô siūⁿ kàu lóng-chóng chiah saⁿ ê lâng thong-kè,Pak-khu khó-tiûⁿ hām góa lóng-chóng sī chhit ê lâng chham-ka,Tiong-khu kap Lâm-khu ê chêng-hêng góa bô liáu-kái,chiàu-kóng ē khah chōe lâng chham-ka,m̄-kuh góa khòaⁿ thong-kè ê miâ-toaⁿ Tiong-khu chiah chi̍t-ê lâng thong-kè,Lâm-khu bô pòaⁿ ê,Tiong-khu thong-kè khó-chhì ê sī Iûⁿ Ún-giân sian-siⁿ,bô siūⁿ kàu i mā lâi chham-ka,i tio̍h sī TÂI-HÔA SÛ-TIÁN ê chok-chiá,Pak-khu tû liáu góa thong-kè chhek-giām í-gōa koh ū lēng gōa chi̍t ê lâng,m̄-kuh góa m̄-bat--i

Thong-kè chhek-giām ê miâ-toaⁿ sī:
Pak-khu:
Khu Tì-úi(邱智偉),Âng An-ek(洪安逸)
Tiong-khu:
Iûⁿ Ún-giân(楊允言)

Miâ-toaⁿ ê liân-kiat

2 comments:

  1. Tiong-khu 6 ê iah-sī 8 ê, hiông-hiông boē-kì ah.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Iûⁿ--sian,hoan-gêng hoan-gêng,siūⁿ bōe kàu góa chit-ê m̄-chiâⁿ Blog lí mā ē lâi khòaⁿ,ha~ chin hoaⁿ-hí,nā án-ni Tiong-khu kap Pak-khu chham-ka ê lâng chha bô lōa

      Delete